หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพนมรอกวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมทวิรทนคร