หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
20 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านธนาคม จงจิระ พบปะและมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนพนมรอกวิทยา