หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพนมรอกวิทยาจัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักเรียน