หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพนมรอกวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์