หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมรอกวิทยาร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษไปถวาย ณ วัดพนมรอก