หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 บรรยากาศกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนพนมรอกวิทยา
9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพนมรอกวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี และศิษย์เก่าที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ณ หอประชุมทวิรทนคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการพงษ์เทพ เจริญไทย นำกองลูกเสือโรงเรียนพนมรอกวิทยาร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพนมรอกวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพนมรอกวิทยา รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินนักเรียนคุณธรรม ได้แก่ ด.ญ. ฐิติวรรณ อัญทปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
11 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนพนมรอกวิทยาร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ทุกท่าน
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

 ก่อนหน้า 1 [2] ต่อไป