.

โรงเรียนพนมรอกวิทยา ยินดีต้อนรับ

 
 
นายนิทัศ อินทร์ฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 21 เมษายน 2561
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 23.20.165.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,055,895
  หน้าหลัก    คณะครูและบุคลากร 
คณะครูและบุคลากร
 


นายวีรชัย โชติช่วง
ครู คศ.3 กศ.ม.(บริหารการศึกษา) (ครูผู้ทรงคุณค่า)


นายฉลอง สว่างเรืองฤทธิ์
ครู ค.ศ.2 ปสว. (ช่างก่อสร้าง)


นางกำจัด จำปีเพ็ชร
ครู ค.ศ.3 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)


นางอรัญญา จำลองกุล
ครู ค.ศ.2 คบ.(คณิตศาสตร์)


นางอำพร ทับทอง
ครู ค.ศ.3 คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นางระวีวรรณ แพธนนันท์
ครู ค.ศ.3 คบ. (ภาษาอังกฤษ)


นายศานิต มีพ่วง
ครู ค.ศ.3 ศศ.บ. (เกษตรกรรม)


นางสาวธิดารัตน์ ขอดจันทึก
ครู ค.ศ.2 กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)


นางสาวรสสุคนธ์ ณัฎฐ์ธนานนท์
ครู ค.ศ.1 ค.บ. (คณิตศาสตร์)


นางสาวเบญจวรรณ สงกาที
ครู ค.ศ.1 วท.ม.(ฟิสิกส์)


นางสาวพีรยา ทรัพย์หล่ำ
ครู ค.ศ.1 กศ.บ. (ชีววิทยา)


นายเขตรัตน์ ม่วงสุข
ครู ค.ศ.1 ศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)


นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ
ครู ค.ศ.1 กศ.ม.(การสอนภาษาไทย)


นางสาวปภัสรา โพธิ์อ่อง
ครู ค.ศ.1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)


นางสาวอัฉรา จั่นแก้ว
ครู ค.ศ.2 ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ)


นางสาวพรทิพย์ เสือเหลือง
ครู ค.ศ.1 ค.บ. (ภาษาไทย)


นายธราธร เนตรทิพย์
ครู ค.ศ.1 ค.บ. (สังคมศึกษา)


นายก้าน บุญสวน
ครู ค.ศ.1 พธ.บ (สังคมศึกษา)


นางสาวณีรนุช เรืองบุรพ
ครูผู้ช่วย กศ.ม.(พลศึกษา)


นางสาวชัชวรัชย์ ใบยา
ครู พนักงานราชการ (เคมี)


Mrs.DOUANLA ELISE ANNETTE
ครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)


นายสมศักดิ์ แก้วกัณหา
พนักงานขับรถ ระดับ 2
 
 

 
: โรงเรียนพนมรอกวิทยา
242 หมู่ 4 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรค์
Tel : 056 281067  Fax : 056 281067